Катеринопільська територіальна громада
Офіційний веб-сайт Катеринопільської селищної ради Звенигородського району Черкаської області

Перелік питань на перевірку знання законодаства України

 Перелік на перевірку знання

  Конституції України, «Про запобігання корупції»  та «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53).
10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
14. Державний бюджет України (стаття 96).
15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 

 

Питання на перевірку знання

Закону України «Про службу в органах  місцевого самоврядування».

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування

(стаття 20).
14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

Перелік питань  на перевірку знання

Закону України «Про запобігання корупції»

  1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»  (стаття 3).

3. Статус та керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції         (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 14).

6. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

11. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

12. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

14. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

15. Спеціальна перевірка (стаття 56). 

 

1.Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади головного спеціаліста з юридичних питань відділу земельних відносин, аграрних питань та екології

Катеринопільської селищної ради

(Цивільний кодекс України, Земельний кодекс України, "Про місцеве самоврядування в Україні")

 

 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин.
 2. Права землекористувачів.
 3. Обов’язки власників земельних ділянок.
 4. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність. та земельних ділянок комунальної власності у державну власність.
 5. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.
 6. Підстава набуття права на землю.
 7. Способи захисту прав на земельні ділянки.
 8. Гарантії права власності на земельну ділянку.
 9. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю.
 10. Визначення земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
 11. Зміст права власності на землю.
 12. Земельна ділянка як об’єкт права власності.
 13. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам .
 14. Порядок передачі земельних ділянок в оренду.
 15. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
 16. Вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу.
 17. Надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території селища нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення .
 18. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
 19. Визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства. 
 20. Погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.
 21. Здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів.
 22. Підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.
 23. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад.
 24. Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами місцевого самоврядування.
 25. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 26. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні.
 27. Система місцевого самоврядування .
 28. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування.
 29. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
 30. Повноваження сільських, селищних рад .
 31. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин.

 

2.Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади начальника відділу кадрової роботи Катеринопільської селищної ради

(Конституція України, Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 29.07.1993 № 58. Закону України «Про відпустки», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування, постанова КМУ «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування» від 24.10.2001 р. № 1386,  постанова КМУ від 15.02.2002  №169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

 

 1. Порядок ведення особових справ посадових осіб місцевого самоврядування в ОМС.
 2. Порядок ведення трудових книжок.
 3. Проходження стажування в органах місцевого самоврядування.
 4. Стягнення за порушення трудової дисципліни.
 5. Призначення (обрання)на посаду в органи місцевого самоврядування.
 6. Встановлення випрбування під час прийняття на службу в органах місцевого самоврядування.
 7. Присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування.    
 8. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування . 
 9. Припинення служби в органах місцевого самоврядування.
 10. Звільнення сільського, селищного, міського голови.
 11. Розірвання трудового договору власником або уповноваженим ним органом відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.
 12. Порядок формування картки П2-ДС.
 13. Підстави припинення трудового договору .
 14. Право працівника на щорічну відпустку, Поділ щорічної відпустки на частини. Соціальні відпустки.
 15. Загальні вказівки щодо заповнення трудових книжок.
 16. Розробка  проєктів нормативно-правових актів, що стосується кадрових питань.
 17. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки.
 18. .Порядок надання додаткових відпусток посадових осіб органів місцевого самоврядування.
 19. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.
 20. .Види відпусток та визначення їх тривалості.
 21. Порядок надання щорічних відпусток.
 22. Прийняття на  службу в органи місцевого самоврядування за конкурсом .
 23. Право на відпустки та право на відпустки у разі звільнення.
 24. Формування кадрового резерву.   
 25. Оформлення посадових інструкцій посадових осіб місцевого самоврядування.
 26. Оцінювання діяльності посадових осіб місцевого самоврядування.
 27. Заохочення посадових осіб місцевого самоврядування.
 28. Право на службу в органах місцевого самоврядування.
 29. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки.
 30. Загальні положення про трудові книжки.

 

3.Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади завідувач бюджетного сектору відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій (напрямок-видатки) відділу фінансів Катеринопільської селищної ради

     (Бюджетний Кодекс України, закон України „Про доступ до публічної інформації“)

 

1.Дайте визначення поняття «бюджет».
2. Які функції виконує  відділ фінансів?

3. Що включається до поняття „Бюджетний процес”?
4. Для яких цілей у складі місцевого бюджету формується резервний фонд?
5. Охарактеризуйте поняття « селищні доходи бюджету».
6 .Назвіть основні документи, що входять до складу бюджетного законодавства.
7. Охарактеризуйте поняття «видатки бюджету».
8. З якою метою застосовуються тендерні процедури закупівель?
9. Який орган приймає Державний бюджет та протягом якого періоду він діє? Який орган приймає селищний бюджет та на який період?
10. Через які банківські установи проводиться обслуговування бюджетних коштів?
11. Охарактеризуйте поняття „ Дефіцит бюджету”.
12. Що є основним фінансовим документом бюджетної установи?
13. Назвіть складові частини бюджету
14. Охарактеризуйте поняття „профіцит бюджету”.
15. Бюджет розвитку селищного  бюджету.
16. Назвіть складові частини бюджетної класифікації.
17. Порядок затвердження державного та селищного  бюджетів.
18. Охарактеризуйте поняття « міжбюджетні трансферти».
19. Порядок формування міського бюджету.
20. Що відноситься до міжбюджетних трансфертів?
21. Склад доходів загального фонду селищного  бюджету.
22. У які терміни повинен затверджуватися селищний бюджет?
23 Склад доходів загального фонду селищного  бюджету.
22. У які терміни повинен затверджуватися селищний  бюджет?
25. Доходи і видатки бюджету розвитку.
26. Куди спрямовуються кошти селищного  бюджету?
27. Назвіть джерела формування екологічного фонду.
28.Дайте визначення понять «дебіторська і кредиторська заборгованість».
29. Які видатки проводяться по загальному фонду селищного  бюджету?
30. Джерела надходжень та напрямки використання коштів цільових фондів.

 

4.Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади начальника служби у справах дітей Катеринопільської селищної ради

(Сімейний Кодекс України, Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей“, Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»,  Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

 

 1. Органи і служби у справах дітей та спеціальні установи, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей .
 2. Функції служби у справах дітей .
 3. Органи опіки та піклування .
 4. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів .
 5. Підстави позбавлення батьківських прав .
 6. Правові наслідки позбавлення батьківських прав .
 7. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування .
 8. Прийомна сім'я .
 9. Дитячий будинок сімейного типу .  
 10. Які документи необхідні для оформлення опіки / піклування?
 11. Що таке статус дитини?
 12. Що таке прийомна сім'я? Влаштування дітей до прийомної сім'ї.
 13. Що таке статус дитини?
 14. Умови призначення опіки / піклування?
 15. Правила оформлення особової справи дитини, яка знаходиться під опікою/піклуванням.
 16. Втрачення статусу дитини-сироти.
 17. Форми влаштування дітей-сиріт  та  дітей,позбавлених батьківського  піклування.
 18. Права та  обов΄язки опікунів/піклувальників.
 19. Захист майнових прав  дітей-сиріт та  дітей позбавлених батьківського  піклування.
 20. Реєстрація народження дитини підкинутої,знайденої,покинутої.
 21. Розв΄язання спорів між батьками щодо виховання дитини.
 22. Соціальний захист  дітей, які  перебувають у  складних життєвих обставинах.
 23. Виявлення дітей, які залишились без  батьківського  піклування.
 24. Жорстоке  поводження з дітьми.
 25. Поняття місцевого самоврядування .
 26. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.
 27. Основні принципи місцевого самоврядування .
 28. Загальна характеристика елементів системи місцевого самоврядування(територіальні громади, представницькі та виконавчі та інші органи)
 29. Селищний голова .
 30. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об’єднанняорганів місцевого самоврядування .
 31. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевогосамоврядування .

 

5. Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням  специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку апарату Катеринопільської селищної  ради

(Бюджетний кодекс України, Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“, Закон України “Про публічні закупівлі“)

 

 1. Оприлюднення закупівлі
 2.  Придбання товарів і послуг..
 3. Тендерний комітет та уповноважені особи.
 4.  Процедури закупівлі.
 5.  Державне регулювання та контроль у сфері закупівель,
 6.  Процедури державних закупівель.
 7. Договір про закупівлю: основні вимоги, Інвентаризація  активів і зобов’язань
 8. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель .
 9. Істотні умови договору про закупівлю,
 10. Укладення договору .
 11. Процедура відкритих торгів. 
 12. Порядок підписання документів .
 13. Конкурентний діалог.
 14. Тендерна документація.
 15. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій
 16. Принципи здійснення та планування закупівель..Основні завдання бухгалтерської служби,
 17. Договір про закупівлю.Інвентаризація активів і зобов'язань.
 18. Оприлюднення закупівлі
 19. Основні аспекти Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ”.
 20. Звіт про результати проведення процедури закупівлі та строки його оприлюднення на авторизованому електронному майданчику
 21. Процедури закупівлі у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі».
 22. Відповідальність у сфері публічних закупівель..
 23. Сфера застосування Закону України «Про публічні закупівлі».
 24. Основні аспекти проведення процедур закупівлі за бюджетні кошти.
 25.  Сфера застосування Закону України «Про публічні закупівлі».
 26.  Принципи здійснення та планування закупівель.
 27.  Державне регулювання та контроль у сфері закупівель.
 28. Уповноважений орган та орган оскарження
 29. Оприлюднення закупівлі.
 30.  Тендерний комітет та уповноважені особи.
 31. Процедури закупівлі.
 32. Кваліфікаційні критерії.
 33. Процедура відкритих торгів.
 34. Тендерна документація.
 35. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій.
 36. Конкурентний діалог.
 37. Переговорна процедура закупівлі.
 38. Договір про закупівлю.
 39. Відповідальність у сфері публічних закупівель.

 

6. Перелік питань  на перевірку знань законодавстваУкраїни з урахуванням специфіки функціональних обов’язків вакантної посади провідного спеціаліста з питань  формування та ведення Реєстру територіальної громади відділу «Центр надання адміністративних послуг»

(закони України: „Про адміністративні послуги“,  „Про місцеве самоврядування в Україні”, Типової інструкції з діловодства  в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55)

 

 1. Загальні  вимоги до  створення документів.
 2. Вимоги до  написання резолюції.
 3. Порядок підписання документів.
 4. Порядок організації та здійснення    контролю за виконанням документів.
 5. Порядок зберігання документів в установах.
 6. Вимоги до  написання резолюції.
 7. Відмітки про створення, виконання документа, наявність його в електронній формі та надходження до установи.
 8. Службові листи .
 9. Приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до установи.
 10. Попередній розгляд та реєстрація документів.
 11. Організація передачі документів та їх виконання .
 12. Організація  контролю  за виконанням  документів  .
 13. Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів .
 14. Підготовка і оформлення службових документів, обов'язкові реквізити документа.
 15. Вимоги до тексту документу.
 16. Датування документів.
 17. Погодження документів.
 18. Оперативне  зберігання документів  в органах місцевого самоврядування.
 19. Видача довідки про склад сім’ї (осіб, зареєстрованих в житлових приміщеннях).
 20. Видача довідки для отримання соціальної допомоги для малозабезпечених сімей.
 21. Видача довідки на призначення житлово-комунальних субсидій (підготовка документів для їх отримання).
 22. Поняття місцевого самоврядування.
 23. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні .
 24. Основні принципи місцевого самоврядування.
 25. Загальна характеристика елементів системи місцевого самоврядування(територіальні громади, представницькі та виконавчі та інші органи).
 26. Селищний голова.
 27. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування .
 28. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевогосамоврядування .

 

7. Перелік питань  на перевірку знань законодавстваУкраїни з урахуванням специфіки функціональних обов’язків начальника відділу з питань  цивільного захисту військового обліку, мобілізаційної роботи та забезпечення правопорядку виконкому

Катеринопільської селищної ради

(Кодекс цивільного захисту України, закони України: „Про основи національної безпеки України“,   „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“)

 

 1. Відносини, що регулюються Кодексом цивільного захисту України .
 2. Якими законодавчими актами регламентується діяльність відділу
 3. Цивільний захист .
 4. Які повноваження відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачені у відділі?
  Основні принципи здійснення цивільного захисту .
 5. Основні завдання відділу.
 6. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту .
 7. З якими правоохоронними органами та установами слища Катеринопіль взаємодіє відділ на території селища.
 8. Яким законом України регламентується служба громадян України в лавах Збройних Сил України? Назвіть призовний вік громадян України на строкову військову службу.
 9. Правова основа національної безпеки .
 10. Яка правова основа мобілізаційної підготовки та мобілізації?
  Правова основа мобілізаційної підготовки та
    мобілізації .
 11. Назвіть делеговані повноваження відділу в галузі оборонної роботи.
  Організація і порядок бронювання
    військовозобовʼязаних  .
 12. Яка правова основа діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону?
 13. Стимулювання заходів з мобілізаційної підготовки .
 14. Що таке адміністративне правопорушення?
 15. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту
 16. Якими законодавчими актами регламентується діяльність спостережної комісії при виконавчому комітеті селищної ради?
 17. Обовʼязки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації 
 18. Основні завдання спостережної комісії.
 19. Субʼєкти забезпечення національної безпеки .
 20. .Хто може входити до складу спостережної комісії?
 21. Обʼєкти національної безпеки .
 22. Хто не може бути членом спостережної комісії?
 23. Контроль за здійсненням заходів щодо забезпечення національної безпеки.
 24. Назвіть власні повноваження виконавчих органів селищної ради щодо забезпечення законності та правопорядку.

 

8. Перелік питань  на перевірку знань законодавстваУкраїни з урахуванням специфіки функціональних обов’язків завідувача сектору цифрового розвитку та програмного  забезпечення апаратуКатеринопільської селищної ради

( Конституція України, та її закони “Про інформацію”, “Про захист інформації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про державну таємницю»)

 1. Організація антивірусного захисту в комп’ютерних мережах.
 2. Електронний підпис .
 3. Поняття про основні операційні системи DOS, Windows, Unix.
 4. Забезпечення захисту інформації в системі .
 5. Забезпечення  введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатується у селищній раді.
 6. Архівування файлів.  Методи архівування файлів за допомогою основних програм архіваторів.
 7. Робота з програмою  Microsoft Exel (використання  формул, діаграм,  складання  звітів та створення таблиць) .
 8. Доступ до інформації в системі .
 9. Електронна пошта, можливості, механізми управління. Програма Outlook Expres.
 10. Програма  Microsoft Word . Створення, оформлення та опрацювання документів. Присвоєння імені, збереження та пошук  створеного документа.
 11. Об'єкти захисту в системі .
 12. Програма  Microsoft Word  Організація введення й редагування тексту за допомогою клавіатури та збереження його в пам'яті; форматування тексту (оформлення тексту, зміна його параметрів);Робота з діаграмою і графікою.
 13. Microsoft Access, можливості офісного використання.
 14. Характеристика комп’ютерної програми Adobe Photoshop.
 15. Цифрові диктофони. Робота з аудіофайлами.
 16. Програми оптичного розпізнавання тексту.
 17. Пошукові сервери. Web – сторінка та вимоги до неї.
 18. Засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації .
 19. Інтернет, його структура, побудова.
 20. Охарактеризувати комп’ютерну програму Power Point.
 21. Програмне забезпечення офісного персонального комп’ютера.
 22. База даних та системи управління  нею.
 23. Електронні словники і програми – перекладачі.
 24.  IP адреса та її структура.
 25. Як розбити жорсткий диск та створити файлову систему.
 26. Доступ до інформації в системі .
 27. Пошукові сервери. Web – сторінка та вимоги до неї.
 28. Програмне забезпечення офісного персонального комп’ютера.
 29. Організація роботи локальної комп’ютерної мережі.
 30. Проблеми легалізації програмного забезпечення в державних установах, використання вільних комп’ютерних програм.
 31. Поняття драйвера. Апаратні та програмні драйвера
 32. Електронний документ .
 33. Технічне обслуговування оргтехніки офісу.
 34. Автоматизація діловодства в органах місцевого самоврядування.
 35. Комп’ютерні мережі.
 36. Сучасні методи захисту електронної інформації.
 37. Комп’ютерні віруси та засоби їх протидії.
 38. Охарактеризувати сучасні технології комп’ютерного програмування.
 39. Як здійснити пошук інформації в мережі Інтернет. Робота з програмою Internet Explorer.
 40. Загальні вимоги до обробки персональних даних .
 41. Організація роботи та основні завдання завідувача сектору цифрового розвитку та програмного  забезпечення апарату Катеринопільської селищної ради

 

 

9. Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням  специфіки функціональних повноважень начальника  відділу бухгалтерського обліку -головного бухгалтера апарату Катеринопільської селищної  ради

(Бюджетний кодекс України, Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“, накази Міністерства фінансів України:  від 23.08.2012 № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів“ та  від 02.03.2012 № 309 „Про затвердження порядку  реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської  служби України“)

 

 1. Сфера дії Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» .
 2. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності .
 3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 4. Порядок здійснення операцій з повернення платежів з бюджетів, відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів,
 5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (ст
 7. Придбання товарів і послуг.
 8. Уповноважений орган та орган оскарження.
 9. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку.
 10. Організація бухгалтерського обліку в установах та організаціях.
 11. Тендерний комітет та уповноважені особи.
 12. Інвентаризація активів і зобов'язань,
 13. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського
 14. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку
 15. Права бухгалтерської служби,
 16. Нарахування і облік допомоги по тимчасовій непрацездатності.
 17. Консолідована та зведена звітність.
 18. Істотні умови договору про закупівлю,
 19. Поняття, види та зміст договору .
 20. Звітний період .
 21. Основні засоби.
 22. Укладення договору .
 23. Процедура відкритих торгів. 
 24. Порядок підписання документів .
 25. Конкурентний діалог.
 26. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік .
 27. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
 28. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій
 29. Основні нормативні документи з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання звітності в бюджетних установах.
 30. На підставі яких документів здійснюється фінансування бюджетної
 31. Використання вільного залишку коштів місцевих бюджетів.
 32. Що таке бухгалтерський баланс і скільки розділів від об'єднує?
 33. Що таке кошторис бюджетної установи?
 34. Що таке дебіторська і кредиторська заборгованість.
 35. В яких регістрах бухгалтерського обліку відображається кредиторська та дебіторська заборгованість?
 36. Що таке інвентаризація. Порядок її проведення та оформлення?
 37. У яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим?
 38. На підставі яких документів здійснюється нарахування заробітної плати, відпускних, лікарняних?
 39. Облік матеріальних цінностей.
 40. Який термін встановлено для складання авансового звіту і повернення невикористаних коштів працівником, яким документом це передбачено.

10.Питання на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків головного спеціаліста відділу  земельних відносин та  екології 

 Катеринопільської селищної ради

(Земельний кодекс України, Закон України "Про охорону

навколишнього  природного  середовища", "Про місцеве самоврядування в Україні")

 

 1. Повноваження селищних рад у галузі земельних відносин, що стосуються землеустрою
 2. Повноваження органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування.
 3. Право постійного користування землею.
 4. Право оренди земельної ділянки
 5. Категорії земель
 6. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
 7. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання
 8. Земельні ділянки особистих селянських господарств.
 9. Землі житлової та громадської забудови
 10. Добросусідство.
 11. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами
 12. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
 13. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.
 14. Право власності на землю територіальних громад.
 15. Спільна сумісна власність на земельну ділянку.
 16. Екологічні права громадян України.
 17. Повноваження селищних рад  у галузі охорони навколишнього природного середовища.
 18. Компетенція  селищних  рад у галузі охорони навколишнього природного середовища.
 19. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
 20.  Екологічні права громадян України.
 21. Вирішення питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу.
 22. Надання згоди на розміщення на території  селища нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію.
 23. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
 24. Визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства.
 25. Погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.
 26. Здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів.
 27. Підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.
 28. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад.
 29. Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами місцевого самоврядування.

 

 

11.Питання на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків начальника   відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини

Катеринопільської селищної ради

(Закони України "Про культуру", Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про охорону культурної спадщини»)

"Про туризм", "Про місцеве самоврядування в Україні")

 

1.Делеговані повноваження  відділу   культури, туризму та охорони культурної спадщини у сфері культури.

2.Шляхи створення інноваційних закладів культури відповідно до запитів населення (молодіжні центри, центри дитячої творчості, музеї ужиткового мистецтва, клуби, кафе, клуби – бібліотеки, бібліотеки - музеї).

3.Методи підвищення ролі будинку культури, клубів у культурному житті  ОТГ.

4.Проведення атестації працівників закладів культури клубного типу та сільских будинків культури.

5.Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури.

6.Якими законодавчими актами керується відділ культури, , туризму та охорони культурної спадщини?

7.Організація проведення фестивалів, конкурсів, оглядів самодіяльної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

8.Як готуються  пропозиції до проектів  регіональних програм охорони культурної спадщини та розвитку туризму

9.Як вносяться об'єкти культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього.

10.Порядок розробки програм, для якісної роботи  відділу культури, , туризму та охорони культурної спадщини.

11.Соціальні гарантії працівників у сфері культури.

12.Соціальні гарантії працівників бібліотечних установ.

13.Соціальні гарантії працівників музейних установ.

14.Соціальні гарантії викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів ”.

15.Проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини.

16.Види бібліотечних установ в Україні.

17.Види і суб'єкти діяльності у сфері культури.

18.Рівні базової мережі закладів культури.

19.Повноваження виконавчого органу селищної ради відповідно до компетенції у сфері охорони культурної спадщини.

20.Якими документами регламентується діяльність музеїв ?

21.Класифікація об’єктів культурної спадщини.

22.Організація проведення фестивалів, конкурсів, оглядів самодіяльної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

23.Дати визначення термінів: базова мережа закладів культури, заклад культури, культура, мистецтво.

24.Основні засади державної політики у сфері культури

25.Права громадян у сфері культури.

26.Право на доступ до культурних цінностей та культурних благ.

27.Види і суб’єкти діяльності у сфері культури.

28.Збереження культурної спадщини, культурних цінностей та культурних благ.

29.Призначення та функціонування базової мережі закладів культури.

30.Дати визначення термінів: культурна спадщина, об’єкт культурної спадщини, пам’ятка культурної спадщини, охорона культурної спадщини.

31.Класифікація об’єктів культурної спадщини.

32.Державне управління у сфері охорони культурної спадщини.

33.Дати визначення термінів: туризм, туристичний продукт, готель .

34.Організаційні форми та види туризму.

35.Основні способи та цілі державного регулювання в галузі туризму. Основні пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму.

36.Державна політика в галузі бібліотечної справи.

 

12.Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту

Катеринопільської селищної ради

(Закони України “Про дошкільну освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, "Про місцеве самоврядування в Україні")

 

1.Назвіть основні складові національно – патріотичного виховання?

2.На яких прикладах здійснюється формування ціннісних орієнтирів національно – патріотичного виховання ?

4.Державна політика у сфері дошкільної освіти.

5.Завдання дошкільної освіти .

6.Організація роботи виконавчого комітету селищної ради .

7.Система місцевого самоврядування .

8.Основні принципи загальної середньої освіти та принципи дошкільної освіти.

9.Ради – представниці органи місцевого самоврядування .                 

10.Завдання дошкільної освіти. Здобуття дошкільної освіти. Роль сім'ї у дошкільній освіті.

11.Порядок формування рад.

12.Державні стандарти освіти. Державний контроль за діяльністю  навчальних закладів.

13.Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.

14.Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої та дошкільної освіти.

15.Сільський, селищний, міський голова .

16.Державна політика в галузі освіти, зокрема  у сфері початкової загальної освіти та дошкільної освіти. Державний нагляд (контроль) за діяльністю навчальних закладів.

17.Староста об’єднаної територіальної громади.

18.Управління освітою. Органи управління системою загальної середньої освіти та дошкільної освіти.

19.Виконавчий комітет селищної ради .

20.Структура освіти. Освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені. Наукові ступені. Вчені звання;

21.Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної  ради.

22.Учасники навчально-виховного процесу, їх права та зобов’язання.

23.Постійні комісії селищної  ради .

24.Умови створення, реорганізації та ліквідації закладів загальної середньої та дошкільної освіти. Наукове і методичне забезпечення цих закладів.

25.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування .

26.Медичне обслуговування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти 27.Обов'язки громадянина України .

28.Управління та громадське самоврядування загальноосвітнім  та дошкільним  навчальним закладом. закладом загальної середньої та дошкільної освіти

29.Повноваження селищного  голови.

30.Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти.

 

13.Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади адміністратора відділу"Центр надання адміністративних послуг" Катеринопільської селищної ради

(Закони України«Про адміністративні послуги», «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

 

1. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг.

2. Дайте визначення терміну „адміністративна послуга”.

3. Дайте визначення терміну „суб’єкт звернення”.

4. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання

адміністративних послуг.

5. З якого моменту адміністративна послуга вважається наданою?

6. Дайте визначення терміну „суб’єкт надання адміністративних послуг”.

7. Назвіть основні завдання центру надання адміністративних послуг.

8. Час прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг.

9. Дайте визначення терміну „центр надання адміністративних послуг”.

10. Хто має право звернутись за наданням адміністративної послуги?

11. Порядок призначення на посаду адміністратора.

12. Єдиний державний портал адміністративних послуг

13. Реєстр адміністративних послуг.

14. Яким документом визначаться діяльність центру надання  адміністративних

 послуг  та який орган його затверджує?

15. Порядок прийняття заяви та інших документів у ЦНАП.

16. Керування чергою в ЦНАП.

17. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП.

18. Інформація про адміністративні послуги.

19. Порядок опрацювання справи в ЦНАП.

20. Функціональні обов’язки  адміністратора.

21. Передача результатів надання адміністративних послуг суб’єкту звернення.

22. Права адміністратора.

23. Інформаційна картка адміністративної послуги.

24. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП.

25. Технологічна картка адміністративної послуги

26. Строки надання адміністративних послуг.

27. Вимоги до приміщення, в якому розміщується ЦНАП.

28. Дайте визначення терміну "документ дозвільного характеру".

29. Надання супутніх послуг у ЦНАП.

30. Плата за надання адміністративних послуг.

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади головного спеціаліста з питань економічних питань відділу бухгалтерського обліку апарату Катеринопільської селищної ради та її виконавчого комітету

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку апарату Катеринопільської селищної ради та її виконавчого комітету

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади спеціаліста I категорії відділу бухгалтерського обліку апарату Катеринопільської селищної ради

 

Перелік питань на перевірку знань законодавстваУкраїни з урахуванням специфіки функціональних обов’язків вакантної посади головного спеціаліста відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Катеринопільської селищної ради

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади головного спеціаліста з юридичних питань відділу освіти, молоді та спорту Катеринопільської селищної ради

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади головного бухгалтера відділу освіти, молоді та спорту Катеринопільської селищної ради (зі статусом юридичної особи публічного права)

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади головного спеціаліста бюджетного сектору відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій Катеринопільської селищної ради

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади заступника начальника відділу освіти, молоді та спорту Катеринопільської селищної ради

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади провідного спеціаліста відділу земельних відносин,аграрних питань та екології Катеринопільської селищної ради

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади провідного спеціаліста - землевпорядника відділу земельних відносин,аграрних питань та екології Катеринопільської селищної ради

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора