Катеринопільська територіальна громада
Офіційний веб-сайт Катеринопільської селищної ради Звенигородського району Черкаської області

Оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Черкаської області

Дата: 30.08.2023 12:32
Кількість переглядів: 81

 ЗФото без описуасідання конкурсного комітету з питань визначення переможців конкурсу відбудеться 21.09.2023 початок о 10:00 в адміністративній будівлі Черкаської обласної державної адміністрації за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185, 3-й поверх, каб. 340 (зал засідань). Організатор: Черкаська обласна військова адміністрація; контактні дані з питань проведення конкурсу, об’єктів конкурсу: тел. (0472) 37-34-66, електронна адреса: [email protected], адреса офіційної сторінки в Інтернеті: https://ck-oda.gov.ua. Робочий орган: ПрАТ „Черкаське обласне підприємство автобусних станцій“, контактні дані з питань проведення конкурсу, об’єктів конкурсу: тел. (0472) 71-45-62, моб. тел. 0504643506.

  Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі: до 17:00 06.09.2023. Для участі в конкурсі документи подаються та отримуються бланки документів за адресою: ПрАТ „Черкаське обласне підприємство автобусних станцій“, 18006, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 389, режим роботи: з 8:00 до 17:00 понеділок – п’ятниця, обідня перерва з 12:00 до 13:00. Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу документи, визначені ст. 46 Закону України „Про автомобільний транспорт“, за формою згідно з додатками 1-4 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, у разі невідповідності ТЗ вимогам до структури парку автобусів - інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років, витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в паперовій формі.

  Документи пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами. Перевізники-претенденти на запит організатора та/або робочого органу надають додаткові документи для підтвердження наданої інформації. Документи подаються у двох закритих конвертах (пакетах), на яких зазначається назва перевізника-претендента, адреса, з поміткою „Документи для участі у конкурсі“. Конверт (пакет) з позначкою „№ 1“ містить документи для участі в конкурсі. Конверт (пакет) з позначкою „№ 2“ містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізникпретендент. У разі подання документів для участі у кількох конкурсах необхідно на конвертах (пакетах) з позначкою „№ 2“ ставити відповідні відмітки, які б в подальшому дали змогу ідентифікувати об’єкт конкурсу з поданими на нього документами.

  Плату за участь у конкурсі за один об'єкт конкурсу - 2040 грн. (з ПДВ), перераховувати на розрахунковий рахунок ПрАТ „Черкаське обласне підприємство автобусних станцій“ р/р UA343545070000026008301201675 ТВБВ № 10023/043 Філії Черкаське ОУ АТ „Ощадбанк“ м. Черкаси МФО 354507, код 22804012 із зазначенням в текстовій частині платіжного доручення коду ЄДРПОУ підприємства або ідентифікаційного номеру для фізичної особи-підприємця.

Перелік об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Черкаської області, у звичайному режимі руху, та вимоги до структури парку автобусів

 

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Черкаської області

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Черкаської обласної військової

адміністрації 18 квітня 2023 року № 4 Зареєстровано

в Центральному міжрегіональному управлінні

Міністерства юстиції (м. Київ) „27“ квітня 2023 р. за № 75/933

І. Загальні положення

1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Черкаської області (далі – Умови), розроблено відповідно до законів України „Про автомобільний транспорт“, „Про дорожній рух“, ,,Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні“, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів 19 України від 18 лютого 1997 року № 176, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (далі – Порядок проведення конкурсу), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766, Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 травня 2010 року № 278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 червня 2010 року за № 408/17703 і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені переможцями на відповідному об’єкті конкурсу.

2. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

3. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Черкаської області (далі – Конкурс) є Черкаська обласна державна адміністрація (далі – Організатор).

4. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є: реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту; створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом; покращення якості та доступності пасажирських перевезень; створення конкурентного середовища; забезпечення оновлення рухомого складу; підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів; забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

5. Конкурс проводиться відповідно до вимог Закону України „Про автомобільний транспорт“ та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.

6. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення Конкурсу приймає Організатор. Для підготовки та проведення Конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Черкаської області (далі – Конкурсний комітет). Персональний склад Конкурсного комітету, в тому числі його голову, заступників та секретаря затверджує Організатор.

7. Ці Умови є обов’язковими для членів Конкурсного комітету, перевізників-претендентів та Організатора.

8. У Конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані транспортні засоби відповідного класу, відповідають вимогам, що встановлені Законом України „Про автомобільний транспорт“, а також умовам проведення відповідного Конкурсу.

9. Об’єктом Конкурсу може бути маршрут (кілька маршрутів) міжміського або приміського автобусного сполучення, що визначається Організатором на підставі затвердженої Організатором мережі автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території Черкаської області.

10. На Конкурс виносяться маршрути із затвердженими паспортами.

11. Оголошення про проведення Конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку Конкурсу публікується в друкованих засобах масової інформації (крім друкованих оголошення може бути розміщено також в інших засобах масової інформації).

12. До участі в Конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 та статті 45 Закону України „Про автомобільний транспорт“.

13. Переможця чи переможців Конкурсу визначає Організатор перевезень на підставі рішення Конкурсного комітету окремо щодо кожного об’єкта Конкурсу. У разі коли щодо одного чи кількох об’єктів Конкурсу встановлено, що рішення Конкурсного комітету прийнято з порушенням законодавства, Організатор перевезень приймає рішення про скасування такого рішення Конкурсного комітету щодо цих об’єктів та виносить його для повторного розгляду на наступному засіданні Конкурсного комітету.

14. Організатор укладає з переможцем Конкурсу договір з перевезення пасажирів на міжміському/приміському автобусному маршруті загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Черкаської області терміном від трьох до п’яти років, а у разі відсутності в нього автотранспортних засобів, що відповідають Умовам Конкурсу – на 1 рік.

15. Автомобільний перевізник – переможець Конкурсу повинен самостійно забезпечувати перевезення.

ІІ. Обов’язкові умови Конкурсу

1. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Черкаської області, повинна відповідати таким критеріям: 1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованим Міністерством юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766: на приміських автобусних маршрутах допускається використання автобусів категорії М2 (повна маса не більше ніж 5 тонн), класу А та В, категорії М3 (повна маса більше ніж 5 тонн), класу А, В та І, ІІ, ІІІ; на міжміських автобусних маршрутах протяжністю до 150 км – автобуси категорії М2, класу А та В, категорії М3, класу А, В, ІІ, ІІІ; протяжністю понад 150 км – автобуси категорії М3, класу В, ІІ, ІІІ; 2) рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю, відповідати вимогам чинного законодавства України у сфері автомобільного транспорту (стандартам з екологічної безпеки ЄВРО-3 і вище та пасажиромісткості згідно з вимогами до об’єкту конкурсу); 3) забезпечувати роботу на приміських автобусних маршрутах загального користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 20 відсотків. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування особами з інвалідністю (зокрема, з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, тощо), а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний перелік відповідних вимог встановлюється згідно з порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України; 4) у разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають Умовам Конкурсу, вони мають право подавати до Конкурсного комітету заяву на участь у Конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років; 5) у разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають цим Умовам, Конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, екологічної безпеки, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років; 6) для участі у Конкурсі, перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень; 7) транспортні засоби, які пропонуються для резерву, повинні бути не нижчі за показниками категорії, класу комфортності основних транспортних засобів, які пропонуються для обслуговування на об’єкті Конкурсу.

2. Для забезпечення обслуговування економічно не привабливих міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, за рішенням організатора допускається спрощення вимог до автотранспорту перевізників-претендентів в частині дотримання стандартів з екологічної безпеки. У такому випадку переможцем Конкурсу може бути визнано перевізника-претендента, що запропонував до використання на маршруті автобуси з класом екологічності двигуна не нижче ЄВРО-2.

3. Використання на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування автобусів, які є власністю, співвласністю перевізника, взяті у лізинг або орендовані.

4. Надання соціально значущих послуг автомобільного транспорту (перевезення пільгових категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства користуються такими правами). Забезпечувати можливість отримання послуг проїзду на пільгових умовах, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронного квитка, який підключається до банківської картки отримувача послуг за рішенням відповідних державних органів на безоплатній основі, особам, які відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ мають право на безоплатний проїзд, та проїзд за яким зареєстрований у зазначеній системі.

ІІІ. Додаткові умови конкурсу

1. На транспортних засобах, які працюють на міжміському та приміському автобусному маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Черкаської області, автомобільним перевізником встановлюються GPS-трекери.

2. Автомобільний перевізник, який за результатами Конкурсу визначений переможцем, забезпечує підключення GPS-трекерів, встановлених на транспортних засобах, до централізованої автоматизованої системи диспетчерського управління Організатора перевезень.

3. Вимоги розділу ІІІ вводяться в дію протягом місяця з дати повідомлення на офіційному сайті Черкаської обласної державної адміністрації (офіційного опублікування) результатів Конкурсу про визначення автомобільних перевізників переможцями на обслуговування відповідних автобусних маршрутів та запровадження і функціонування централізованої автоматизованої системи диспетчерського управління Організатора перевезень.

Директор Департаменту регіонального розвитку

Черкаської обласної державної адміністрації Роман КАРМАННІК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора