A A A K K K
для людей із порушенням зору
Катеринопільська територіальна громада
Офіційний веб-сайт Катеринопільської селищної ради Звенигородського району Черкаської області

Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради інформує про причини та умови, що зумовили необхідність реформування сфери освіти Катеринопільської територіальної громади

Дата: 27.05.2022 17:30
Кількість переглядів: 788

Фото без описуЗапровадження тих чи інших реформ завжди викликало у деяких людей, зокрема тих кого вони стосуються, певне невдоволення, негативні настрої та емоції. У більшості випадків це відбувається через нерозуміння ситуації в повній мірі та через відсутність інформації, необізнаність про те, що саме спонукає вчиняти так, а не інакше, але не є виключенням і особисті інтереси невдоволених. А ті хто втілює в життя дані реформи отримує на свою адресу певну критику.

Враховуючи зміни, які відбувалися в суспільстві останні п’ять років та зокрема останнім часом, слід зазначити та необхідно звернути увагу, що на сьогоднішній день для нашої громади існує три основні чинники, які впливають на необхідність запровадити зміни мережі закладів освіти. Це соціально-економічний та демографічний чинники та приведення мережі закладів загальної середньої освіти громади у відповідність до вимог діючого законодавства.

Що стосується першого – в країні війна і держава пішла на вимушений крок та Кабінет Міністрів України своєю постановою зменшив, у солідарному порядку, фінансування усіх державних установ, в тому числі і галузі освіти на 10 відсотків, які були направленні на фінансування армії. Для нашої громади також зменшено фінансування освітньої субвенції на 10 відсотків, а видатки залишилися тими ж.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 №401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» та повідомлення Державної казначейської служби України №22 від 11.04.2022 про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2022 рік, передбачено зменшення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету Катеринопільській територіальній громаді в розмірі 3 734 700 грн., що становить 10 % від річного обсягу планових асигнувань.

Дефіцит коштів освітньої субвенції по закладах освіти Катеринопільської селищної територіальної громади станом на 01.05.2022 року становить 4 528 000 грн. (на початок року становив 793,2 тис. грн.).

Така ситуація змушує шукати шляхи вирішення даної проблеми.

Другий чинник – кількість дітей у закладах освіти, зокрема сільської місцевості, постійно зменшується. Тенденція до зменшення контингенту учнів у закладах загальної середньої освіти та вихованців у закладах дошкільної освіти спостерігається досить тривалий період часу. Для нашої громади, за встановленими державою нормами, фінансування освітньої субвенції з державного бюджету здійснюється закладам освіти наповнюваність класів, яких складає 14,5 учнів. Малокомплектні сільські школи не відповідають даним вимогам. А тому потрібно постійно покривати дефіцит коштів освітньої субвенції за рахунок коштів місцевого бюджету, тобто бюджету громади.

Третій чинник – приведення мережі закладів загальної середньої освіти громади у відповідність до вимог діючого законодавства.

Освітня галузь Катеринопільської територіальної громади потребує приведення у відповідність до вимог Закону України «Про освіту» та Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Відповідно до пп.13 п.3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» (який набрав чинності 28 вересня 2017 року), переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом.

Ця норма говорить про те, що в подальшому навчання в закладах загальної середньої освіти, і нашої громади в тому числі, здійснюється, зокрема відповідно до частини 3 статті 12 Закону України «Про освіту», з метою надання та отримання учнями повної загальної середньої освіти трьох рівнів. Про те, що в закладах загальної середньої освіти повна загальна середня освіта здобувається на трьох рівнях, передбачено і статтею 4 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Відповідно до статті 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначено типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

У статті 1032 Бюджетного кодексу України зазначено, що освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

початкові школи, гімназії ( крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Невиконання вищезазначених норм законодавства призведе до втрати права на отримання з державного бюджету коштів освітньої субвенції для здійснення виплати заробітної плати педагогічним працівникам, що створить соціальну напругу серед працівників освітянської галузі Катеринопільської селищної територіальної громади.

Таким чином, змінити найменування відповідно до типу, а також переоформити установчі документи, зокрема статути, закладів загальної середньої освіти необхідно до 28 вересня 2022 року.

Законом України № 1658-IX від 15.07.2021 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти» внесені зміни і до Закону України «Про освіту» та Закону України «Про повну загальну середню освіту».

В результаті внесених змін, відповідно до абзаців 5,6 частини першої статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що зазначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:

функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання).

Тобто для визначення, а який саме заклад освіти буде здійснювати навчання на рівні профільної середньої освіти необхідно врахувати наявність контингенту учнів (не менше 31 особи, для поділу на два класи та три групи) та проектну потужність будівлі закладу освіти, для того щоб була можливість розмістити учнів у класних кімнатах закладу відповідно до вище зазначених вимог (по три класні кімнати для 10, 11 та 12 класів, тобто дев’ять класних кімнат).

Відповідно до частини першої та другої вище зазначеної норми Закону рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник такого закладу та проведення реорганізації, зміни типу, ліквідації закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту рішення, яке оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Тепер Законом України «Про повну загальну середню освіту» (абзац 2 частини 2 статті 32) передбачено, що будь-якій зміні шкільної мережі в сільській місцевості має передувати громадське обговорення тривалістю не менше ніж 1 рік! Тобто проєкт рішення про реорганізацію, зміну типу чи ліквідацію закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості має бути оприлюдненим за рік до прийняття відповідного рішення.

До прийняття цих змін закон не визначав строків громадського обговорення та й вимагав його лише при реорганізації та ліквідації. Тепер же при усіх змінах, включаючи і зміну типу, або як ми звикли це називати – при «пониженні ступеня» закладу.

Також відповідно до внесених змін законодавець зобов’язав до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з урахуванням вимог цього Закону (№ 1658-IX) до ліцеїв, а до 1 вересня 2027 року зобов’язав засновників ліцеїв забезпечити ліцеї належною матеріально-технічною базою та вжити інших необхідних дій, визначених відповідними планами та законодавством.

Тому враховуючи соціально-економічний та демографічний чинники, а також необхідність приведення мережі закладів загальної середньої освіти громади у відповідність до вимог діючого законодавства, на черговій сесії Катеринопільської селищної ради були розглянуті питання щодо громадського обговорення проектів рішень селищної ради: «Про реорганізацію Катеринопільського ліцею шляхом приєднання до Катеринопільського закладу загальної середньої освіти №1», «Про зміну типу та найменування Петраківського закладу загальної середньої освіти», «Про зміну типу та найменування Шостаківського закладу загальної середньої освіти», «Про зміну типу та найменування Лисичобалківського закладу загальної середньої освіти». Відповідно до вищезазначених рішень оновлена мережа закладів загальної середньої освіти почне функціонувати лише з 01.09.2023 року за підсумками громадських обговорень та за наявності позитивного рішення селищної ради з даного питання.

Здійснивши аналіз наявної інформації в соціальних мережах слід зазначити, що сприйняття реформи старшої школи у суспільстві неоднозначне – багато непорозумінь та запитань без відповідей. Причому, на кілька таборів діляться й батьки, і педагоги, і громада загалом. Нерозуміння суті реформи та покрокового її запровадження, причин та наслідків дій та бездіяльності в цьому питанні призводить до суспільного спротиву та бажання повернутися до попередньої структури освіти. Але законодавство від нас вимагає дотримання тих вимог, які воно передбачає, а тому необхідно здійснювати реформування галузі освіти, втілювати новації в життя, рухатись вперед та розвиватись.

Т.в.о. начальника відділу освіти,

молоді та спорту селищної ради

Василь БІБІК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора